Personen

Gedurende zijn leven heeft Jean Guépin een flink aantal gelegenheidsgedichten geschreven voor mensen om zich heen. Daarnaast verwerkt hij in zijn poëzie personen uit heden en verleden. Veel van die mensen zijn voor de hedendaagse lezer onbekend dan wel moet het geheugen over hen opgefrist worden. Over al die personen en personages zal hieronder in alfabetische volgorde belangwekkende informatie verstrekt worden, uiteraard onder vermelding van het gedicht of de gedichten waarin ze genoemd worden. Ook personen die zich na de dood van Jean Guépin hebben beziggehouden met zijn poëzie zullen onder de aandacht komen. De lichtblauwe nummers of woorden zijn online in een nieuw venster te raadplegen door erop te klikken.

Beaufort de Duivendijke
Pieter Beaufort de Duivendijke

Beveren
Theodoor Feltman de Beveren

Boer
Adriaen de Boer

Dankaarts
Jacob Dankaarts

Ebo
Johan Cornelissen den Ebo

Guépin
Marguerite Guépin

Hoorn
Nicolaas van Hoorn

Hulsius
M. S. Hulsius

Jaarsma
Hermanus Jaarsma (Jaersma).

Kevenhüller
Comte Kevenhüller

Kroef
M. Kroef


Lambrechtsen

Links:
Wikipedia


Rechts:
KZGW Collectie online:

G 1609


Nicolaas Cornelis Lambrechtsen / Lambrechtzen (van Ritthem, vanaf 1815)
Vlissingen 29 februari 1752 – Middelburg 21 mei 1823
Raad en burgemeester van Vlissingen, bewindhebber WIC

——————————

Martha Cornelia Lambrechtsen / Martha Kornelis Lambrechtzen
Nicolaas Lambrechtsen junior (Lambrechtzen)

Linsky
Willem van Linsky

Mandere
Madame van der Poort d’Oost Capelle, née van der Mandere

Johanna Suzanna van der Mandere (1714-1793) was gehuwd met Johan Gualtherus van der Poort (1713-1786).


KZGW Hs. 3984: Madame van der Poort d’Oost Capelle, née van der Mandere. Vlissingen 1749.

Zeeuws archief 5624 Ambachtsheerlijkheden Oosterland, Sirjansland en Oosterstein, 1559-2003, inv,nr. 1503, Gedicht gemaakt door Jan Guepin ter gelegenheid van het huwelijk tussen Johan Gualtherus van der Poort en Johanna Suzanna van der Mandere. Gedrukt, 1745 (locatie Zierikzee).

Het schilderij uit 1751 is geschilderd door Philip van Dijk (1683-1753) en behoort tot de collectie van Duivenvoorde.

Mounier
J. Mounier

Parduyn
Adriaen Parduyn

Pasturel
Benjamin de Pasturel

Pruyst
Matthys Pruyst

Saurin
Jacques Saurin

Schorenburg
Schorenburg

Thijssen
Maria Suzanna Thijssen

Wagenaar
J. Wagenaar

Westerwijk
Jan Westerwijk

Laatst bewerkt: 27 oktober 2022 (wordt voortgezet).