Downloads

De lichtblauwe teksten zijn aanklikbaar om te bekijken of te downloaden.

———————-

‘Jean Guépin, “Ja myn Pen gy moet het waegen” ‘.
De tekst gaat over de Reise of Wandelinge door het land na Domburg in nederduytsche rym door Jan Guepin Jacobs, handschrift Kluis 4786 in beheer bij de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, eigendom van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Dit artikel verscheen eerder in De Wete, jaargang 51 (2022), pp. 31-33.

———————-

‘Conamur tenues grandia: Jean Guépin (1715-1766)’.
Dit artikel is een kennismakingsbericht over het project van Jean Guépin.

Dit bericht verscheen eerder in de JCW 44 (2021), pp. 136-137. JCW is het tijdschrift van de Stichting Jacob Campo Weyerman.

———————-

Laatst bewerkt: 29 oktober 2022.