Gedichtenlijst

  • Er zijn ca. 200 gedichten die in chronologische volgorde worden gepresenteerd.
  • Het overgrote deel handschriften worden bewaard in de Zeeuwse Bibliotheek (ZEBI) in Middelburg en zijn digitaal te raadplegen op https://www.zeeuwsarchief.nl/.
  • Elke beschrijving omvat vaste gegevens, zoals jaar, nummer van het handschrift (hs), titel volgens ZEBI (lichtblauw) en soms aanvullende informatie.

001 1729, hs 4020: Un poème de nouvel an.
Jan Guépin schrijft aan een onbekende een nieuwjaarswens voor 1730.

002 1731, hs 4815: Epitaphe.

003 [1734] hs 2989:
Nieuwe-jaer wensch aen den geleerden jongeling Hermanus Jaersma.

004 1734 hs 4786: Een Reise of Wandelinge door het land na Domburg in nederduytsche rym door Jan Guepin Jacobs. Dit handschrift telt 39 folia.

005 1734 hs 2787: Grafschrift op dhr. Nicolaes van Hoorn, burgemeester der stad Vlissingen, bewinthebber der O.I.comp. ter kamer Zeelande etc. etc.
Nicolaes van Hoorn overleed op 1 september 1734.

006 [1735] hs 2750:
Ter Gedachtenis van den wel.Ed,Gestr, Geere Mr Caspar Adriaen Parduyn.
Caspar Adriaen Parduyn (1685-1735) overleed te Middelburg op 1 april 1735. Hij was baljuw van Middelburg en lid van het bestuur van de Admiraliteit van Zeeland.

007 1735 hs 2781: Op de dood van d’heer Jan Westerwyk.

008 1735 hs 2771: Brieven in rijm en onrijm: door verscheyde aan malkanderen geschreven Afschriften van brieven.
Dit handschrift telt 28 folia en bevat negen brieven.

009 ca. 1735-1752 Mengelstoffen – Gedichten.
Bevat een 13-tal gedichten.

(Wordt voortgezet)

Laatst bewerkt: 1 augustus 2021.