Cultuur

Cultuur in Vlissingen

1723 Beerencollegie

1739 Rederijkerskamer De Klimmende Leeuwerik

Oprichters:
Jean Guépin (reder, schepen, literator), Nicolaas C. Lambrechtsen (schepen, raad) en Hermanus Jaarsma (doopsgez. predikant).

—————————-

1753 Taal- en dichtlievend Kunstgenootschap

Oprichter:
Jean Guépin is de auctor intellectualis (geestelijk vader).

Leden:
Dirk Veegens (predikant), an Jacob Brahé (predikant), Daniël Theodore Huet (Waalse predikant), Rijklof Gerbrand van Goens (Raad) en Lukas Frederik Schorer (Raad)

Devies
Conamur Tenues Grandia (Horatius, wij eenvoudigen streven naar het grootse)

Publicaties

  • Dan. Theod. Huet, Inhuldiging van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, enz. enz. Amsterdam 1753.

—————————-

1758 Tijdschrift Kralingiana

De groep bestaande uit 5 leden beschouwde zich als letterbeminnaars.

1764 Nederduitsch Leesgezelschap

Oprichters
Jean Guépin, Jan Jacob Brahé (predikant) en David Henry Galandat (arts).

1764 Fransch Leesgezelschap

Oprichters
Jean Guépin en David Henry Galandat (arts).

Leden
Jan Jacob Brahé (predikant) I. Winckelman (raad + burgemeester) Paul Changuion (pensionaris + secretaris) Adriaan Isaäc Hurgronje (secretaris Provinciale Rekenkamer) Isaäc Hurgronje (raad Vl. + Admiraliteit) Robert Hendrik du Pon Petrus Christoffel Hageman Jean Mazel (Waalse predikant) Justus Tjeenk (predikant Eng. gemeente) Daniël Chandon (Waals predikant) en Abraham Muller (arts, schepen, raad).

1765-1769 Zeeuws Genootschap der wetenschappen te Vlissingen

Justus Tjeenk (predikant Eng. gemeente) schreef in 1765 een plan voor deze oprichting. Het duurde tot 23 maart 1769 dat de Staten Generaal dit genootschap erkende. Dit genootschap bestaat nog steeds en is bekend als het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

Guépin als tekenaar

Guépin als calligraaf

De invloed van Guépin als dichter

Laatst bewerkt: 30 oktober 2022 (wordt voortgezet).