Start

Jean Guépin

Conamur tenues grandia*

Wij eenvoudigen streven naar het grootse

R ederijkerswerkgroep
Z eeuws-Vlaanderen

in samenwerking met
**


Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Recent toegevoegd:

01-08-2022: Blog (11) Betje Wolff over Jean Guépin.

16-05-2022: Blog (10): Zwemkunst in de 18e eeuw

13-04-2022: Blog (09): Op avontuur naar Domburg in 1734.

15-03-2022: Blog (08): Pieter de Beaufort.

28-02-2022: Begin gemaakt met nieuwe pagina over Gedichten-Kroniek

07-01-2022: Blog (7) Nieuwe Jaer Wensch

20-12-2021: Blog (6) Embleem de Faam

10-11-2021: Blog (5) Op de Dood van D’Heer Jan Westerwyk

06-11-2021: Begin gemaakt met nieuwe pagina over cultuur

06-11-2021: Begin gemaakt met nieuwe pagina over vermiste gedichten

Bekijk ook eens Rederijkers Zeeland, zoektocht naar het leven van de rederijkers in Zeeland.
Alles in blauw is aanklikbaar.


Op het eerste gezicht lijk het misschien wat vreemd dat een onderzoeker naar rederijkers zich bezighoudt met de achttiende-eeuwse Jean Guépin (1715-1766) die zeker geen rederijker was. Een belangrijk doel bij de rederijkers echter was om zich te bekwamen in de taal en met name in het dichten. Eenzelfde streven zien we bij Jean Guépin. Heel zijn leven heeft hij zich beijverd om zijn dichterlijke kwaliteiten te verbeteren. Daarnaast heeft hij diverse letterkundige verenigingen / genootschappen opgericht. En hoewel hij al overleden was toen het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) officieel werd opgericht in 1769, was hij wel betrokken bij de eerste schreden op het pad dat tot die oprichting heeft geleid.

En waarom zou Het Genootschap bewerking van de gedichten en onderzoek naar de persoon van Jean Guépin ondersteunen? Behalve dat hij een van de oprichters is, is er een nog veel belangrijkere reden om dat te doen: Het Genootschap is namelijk de eigenaar van het overgrote deel van de handschriften van Jean Guépin.

Het doel van deze samenwerking is in eerste instantie om te komen tot een digitale uitgave van het complete dichtwerk van Jean Guépin, die toegankelijk gemaakt zal worden op de website van het KZGW. Op weg naar dat resultaat zullen geïnteresseerden via blogs kennis kunnen nemen van leven en werken van Jean Guépin, terwijl daarnaast op de website vaste pagina’s basisinformatie zullen verstrekken.

Tenslotte is het van belang om te vermelden dat Veronica Frenks de wegbereider is van dit project. Zij heeft zich jarenlang verdiept in het leven en de werken van Jean Guépin en het resultaat met ons gedeeld en aan ons overgedragen.

* Horatius, Carmina Liber Primus, f. 10. De uitspraak is het devies van het Taal- en Dichtlievend Kunstgenootschap, waarvan Jean Guépin de auctor intellectualis (gesstelijk vader) was.
** De Rederijkerswerkgroep Zeeuws-Vlaanderen maakt deel uit van een projectgroep die onderzoek doet naar de rederijkers in Zeeland. De werkzaamheden in verband met Guépin worden gedaan door Jan van Loo. Klik HIER voor de website van de rederijkers Zeeland. Het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen bouwt de database voor de digitale uitgave van de gedichten van Guépin en de website van het KZGW kunt u HIER aanklikken.

Jean Guépin is gestart op 1 augustus 2021.